حوادث ,مقررات ,ناشی ,کارشناسی ,حوادث ناشی ,مقررات تخصصی ,مواد قانونی ,بررسی حوادث

بررسی حوادث ناشی از کار


قبل از پرداختن به  موضوع بررسی حوادث در کارگاهها ،ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی مطالبی که در اینجا درارتباط با تعیین تقصیرو مقصر مطرح میگردد ِصرفا ًمبتنی بر استنباط کارشناسی از مواد قانونی و مقررات تخصصی و فنی مربوطه میباشد وبه هیچ عنوان مبتنی بر قواعد حقوقی وفقهی حاکم بر تعیین تقصیر ومقصر و موجبات ضمان ونیز اینکه اینگونه تقصیرها ضمان آور میباشند یا خیر ، نمیباشد زیرابا توجه به وظایف تعریف شده برای کارشناس ، وی مکلف به ارایه نظریه کارشناسی موجه و صریح و منجز و مستدل میباشدو درصورت لزوم ، محدود به استفاده از مواد قانونی و مقررات تخصصی وفنی مربوط به موضوع کارشناسی ارجاع شده به وی میباشدتا این امر یاری بخش او در انتساب تقصیر به مقصرمبتنی بر مقررات مربوطه باشد

 


برای مطالعه ادامه مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید https://goo.gl/RQJJTf

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

منبع اصلی مطلب : حادثه کاری
برچسب ها : حوادث ,مقررات ,ناشی ,کارشناسی ,حوادث ناشی ,مقررات تخصصی ,مواد قانونی ,بررسی حوادث
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : یررسی حوادث ناشی از کار