مدیر ,دقیق نماید ,مدیر عامل

سؤال   :

من مدیر عامل یک شرکت هستم  که همه کارها را به مدیر واحد  سپرده ام و او مکلف است که نظارت دقیق نماید که همه کارها طبق اصول ایمنی انجام گیرد درصورت بروزحادثه بر اثر عدم رعایت مقررات از سوی کارگران مثلا ً استفاده ننمودن ازعینک و یا کفش ایمنی   آیا من باید پاسخگو باشم یا مدیری که متعهد شده  نظارت دقیق نماید

 برای مطالعه پاسخ بر روی لینک زیر کلیک کنید


https://goo.gl/P259aJ

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

منبع اصلی مطلب : حادثه کاری
برچسب ها : مدیر ,دقیق نماید ,مدیر عامل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : حادثه و مسئولیت مدیر و مدیر عامل واحد